LÝ TƯỞNG CHỈ HƯỚNG CHO THUYỀN ĐỜI VÀ NỞ HOA CHO CUỘC SỐNG

Nguyên Hùng Võ Đình Cường

Nguyện theo ngọn đuốc Tuệ, đi tiếp con đường Lam.
Mãi theo Hoa Sen Trắng, thơm ngát Tình áo Lam.

Quảng Thọ

Sống không giận không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hoà với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến